Աշոցք համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1133 Համայնքի վարչական տարածքում գոյություն ունեցող շենքերի և շինությունների վերակառուցման, վերականգնման, ուժեղացման, արդիականացման և բարեկարգման աշխատանքների (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար 900195051405900Միանվագ  Ընտրել
1134 Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների և քաղաքաշինական այլ օբյեկտների քանդման (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված քանդման թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) թույլտվության համար 9001950512801500Միանվագ  Ընտրել
1138Բ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում 90019505122310001Եռամսյակային  Ընտրել
1139 Բացօթյա առևտրի կազմակերպման թույլտվության համար (մեկ քառակուսի մետրի համար)  350Օրական  Ընտրել
1135Բ Համայնքի վարչական տարածքում, բացառությամբ միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների կողեզրում՝ հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900195051199100000Տարեկան  Ընտրել
1351Չ Համայնքի արխիվից փաստաթղթերի պատճեններ տրամադրելու համար (մեկ փաստաթղթի համար) 9001950513631000Միանվագ  Ընտրել
1140Բ Հանրային սննդի և զվարճանքի օբյեկտներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  25000Տարեկան  Ընտրել
1351Ա Համայնքի տարածքում շենքի կամ շինության արտաքին տեսքը փոփոխող վերակառուցման աշխատանքներ կատարելու հետ կապված տեխնիկատնտեսական պայմաններ մշակելու և հաստատելու համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար  10000Միանվագ  Ընտրել
1351Բ Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված շինարարության թույլտվություն պահանջող, բոլոր շինարարական աշխատանքներն իրականացնելուց հետո շենքերի և շինությունների (այդ թվում` դրանց վերակառուցումը, վերականգնումը, ուժեղացումը, արդիականացումը, ընդլայնումն ու բարեկարգումը) կառուցման ավարտը ավարտական ակտով փաստագրման ձևակերպման համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար  5000Միանվագ  Ընտրել
1351Գ Ճարտարապետաշինարարական նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված աշխատանքներն ավարտելուց հետո շահագործման թույլտվության ձևակերպման համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար  5000Միանվագ  Ընտրել
1140Ա Առևտրի օբյեկտներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  5000Տարեկան  Ընտրել
1140Գ Բաղնիքներին (սաունաներին) ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  200000Տարեկան  Ընտրել
1140Դ Խաղատներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  500000Տարեկան  Ընտրել
1140Ե Շահումով խաղերի կազմակերպման օբյեկտներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  250000Տարեկան  Ընտրել
1140Զ Վիճակախաղերի կազմակերպման օբյեկտներին ժամը 24.00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  100000Տարեկան  Ընտրել
1138Ը Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Բավրա) 9001950014835000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ծ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Մեծ Սեպասար) 9001950570635000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Թ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Սիզավետ) 90019505406013001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ժ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Թավշուտ) 90019505516610001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Կ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Փոքր Սեպասար) 9001950014915000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Հ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Կրասար) 9001950015095000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ի Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 26-ից մինչև 50 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Ղազանչի) 90019505814510001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ձ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար՝ 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Զույգաղբյուր) 90019506006713001Եռամսյակային  Ընտրել
1138Է Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Սարագյուղ) 9001950521485000Եռամսյակային  Ընտրել
1136 Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող խանութներում և կրպակներում հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի, մանրածախ առևտրի կետերում կամ ավտոմեքենաների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայության օբյեկտներում տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվության համար 90019505143920000Տարեկան  Ընտրել
1137 Համայնքի վարչական տարածքում թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի որոշակի վայրում մանրածախ առք ու վաճառք իրականացնելու թույլտվության համար  50000Տարեկան  Ընտրել
1351Դ Համայնքի տնօրինության և օգտագործման ներքո գտնվող հողերը հատկացնելու, հետ վերցնելու և վարձակալության տրամադրելու դեպքերում փաստաթղթերի (փաթեթի) նախապատրաստման համար` համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար 9001950510663000Միանվագ  Ընտրել
1351Ե Համայնքի կողմից կազմակերպվող մրցույթների և աճուրդների մասնակցության համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար  3000Միանվագ  Ընտրել
1351Զ Համայնքի վարչական տարածքում տոնավաճառներին (վերնիսաժներին) մասնակցելու համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար  0   Ընտրել
1351Ձ Համայնքի կողմից իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և փոխադրման, ինչպես նաև աղբահանության վճար վճարողներին շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի ինքնուրույն հավաքման և փոխադրման թույլտվության համար  3000Միանվագ  Ընտրել
1351Մ Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզի ծառայությունից օգտվողների համար (մեկ երեխայի համար) 9001950015174000Ամսական  Ընտրել
1351Յ Համայնքային ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության հաստատությունների (երաժշտական, նկարչական և արվեստի դպրոցներ և այլն) ծառայություններից օգտվողների համար (մեկ երեխայի համար) 9001950015252000Ամսական  Ընտրել
1351Ն Համայնքի վարչական տարածքում, սակայն համայնքի բնակավայրերից դուրս գտնվող՝ ավագանու որոշմամբ հանրային հանգստի վայր սահմանված և համայնքի կողմից կամ համայնքի պատվերով որպես հանրային հանգստի վայր կահավորված տարածքում ընտանեկան կամ գործնական միջոցառումներ անցկացնելու համար՝ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման վճար  0   Ընտրել
1351Ո Համայնքային սեփականություն հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման փողոցներում և հրապարակներում (բացառությամբ բակային տարածքների, ուսումնական, կրթական, մշակութային և առողջապահական հաստատությունների, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների վարչական շենքերի հարակից տարածքների) ավտոտրանսպորտային միջոցն ավտոկայանատեղում կայանելու համար  0   Ընտրել
1138Փ Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` մինչև 26 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Թորոսգյուղ) 9001950680605000Եռամսյակային  Ընտրել
1138Ք Ոգելից և ալկոհոլային խմիչքների վաճառքի թույլտվության համար` 50-ից մինչև 100 քառակուսի մետր ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման դեպքում (Սարապատ) 90019506806013001Եռամսյակային  Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ